Çevre Politikası

  • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken ulusal kanun ve yönetmeliklere,  uluslararası ve yerel kabul görmüş standartlara uygun olmak ve güncelliğini sağlamak,
  • Ürünlerin ve yapılan çalışmaların kalitesini arttırırken çevresel etkileri gözeterek, doğal kaynakların korunması, hammadde ve enerji kaynaklarını (elektrik,su,doğalgaz v.s) verimli kullanmayı
  • Tüm faaliyetlerimizin olası çevre etkilerini tespit ederek, bu etkileri minimize etmek
  • Hammadde tüketimi ve atık oluşumunu minimize etmek, atıkların yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü sağlayacak uygulamaları tespit ederek çevresel etkileri en aza indirmek
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak ve sürekli iyileştirmeler yapmayı
  • Faaliyetler esnasında kullanılan doğal kaynaklarda israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşabilecek çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacıyla çalışanlarda çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için çalışanlara sürekli eğitimler vermeyi
  • Çevresel çalışmalar kapsamında amaç ve hedeflerin belirlenerek her yıl gözden geçirmek ve ilerlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek
  • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve resmi kurumlar ile işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmak

Bu kapsamda Yönetim, taahhütte bulunduğu çevre politika ve hedeflerinin uygulanması takip edilerek sürekli iyileştirme hedeflenecektir.